top of page

GreenFox måle- og styringssystem har følgende moduler:

Modul.jpg
  • Linkedin - Hvit Circle
  • Hvit Facebook Ikon

Man kan velge fra

hva som er ønskede funksjoner.

I/O-moduler

Greenfox har et utvalg standard I/O-moduler man kan

velge fra, ut fra hva som er ønskede funksjoner.

 

  Analoge og digitale porter

  Eks på sensorer er; nivå, strøm- og spenning, trykk, temperatur,                      luftkvalitet, vibrasjoner, overflatemåling (rustdannelser), ultralydbilde, lyd        osv.

 

Eksempler på Greenfox kommunikasjonsmoduler, kablede eller trådløst:

  Seriekommunikasjon (f.eks. RS485/232, Canbus, Modbus, o.l.)
  Mobilnett, med GPS lokalisering

  Radio (X-bee 868MHz)

○  Bluetooth
○  Wi-Fi

Data diode gradient
Data diode

Hvordan overvåke kritisk utstyr med 100% sikker kommunikasjon

  • Linkedin - Hvit Circle
  • Hvit Facebook Ikon

Data diode

  Høyeste sikkerhetsnivå 
  Enveis fiberoptikk
  1
0 Mbit/s hastighet
  Attraktivt priset

Les mer

bottom of page