GreenFox sine unike egenskaper

○ Rask etablering av måling og styring av utstyr/maskiner​

○ Fleksibelt system som kan tilføre mer skreddersydd funksjonalitet/ytelse

○ Forbedret produkt gir økt salg

○ Integrasjon av flere ulike systemer i ett felles grensesnitt

○ Kompakte enheter, lavt materialforbruk og lavere kostnader

○ Enklere logistikk og håndtering

○ Kort utviklingstid og vei til markedet, samt lave utviklingskostnader

○ Moderne og sikker skykommunikasjon med dashbordløsning​

○ Bidrar til økt bærekraftig utvikling​

GreenFox er i seg selv et miljøvennlig produkt, og legger til rette slik at våre

kunder raskt får løftet sine produkter og løsninger til et mer bærekraftig nivå

1/3