top of page

GreenFox overvåking- og styringssystem

 

GreenFox overvåking- og styringssystem er et modulbasert system, som enkelt tilpasses den enkeltes behov. Løsningen er sky-basert og kan også leveres med et eget dashbord eller knyttes opp mot eksisterende system. Vår løsning kan også brukes til integrasjon av eksisterende systemer.  

 

Med GreenFox kan man få overvåking og styring gjennom avlesning og analyse av data (all historikk lagres). Dataene kan presenteres på ønsket format i form av rapporter, dashbord eller annen grafisk visning. Systemet kan videre settes opp med varslinger ved definerte hendelser, som sikrer proaktive handlinger. GreenFox kan også brukes til videresending av data, eller man kan få en egenprossessering av data i vår enhet ut over de muligheter som kan finnes i det opprinnelige utstyret som skal styres.

 

GreenFox kan også opptre som en OEM, hvor du får produsert enhetene med egen branding.

DSC08369.jpg
bottom of page