facebook knapp.jpg

Green Fox Electro AS       www.greenfox.no     mail@greenfox.no    Org.nr. 916914253

Om vår virksomhet

Elektronikk og software blir en stadig større og viktigere del av produktene og prosessene rundt oss. Dette gjelder alt fra styring av infrastruktur som strømnettet og vannforsyningen, til styring av produksjonsprosesser og mye annet. Samtidig er det mange selskaper som har store utfordringer rundt denne utviklingen. Mange systemer er satt sammen av flere større komponenter som gir en løsning som ikke er optimal fordi den blir

for kostbar i produksjon og kostbar i drift. Mange selskaper mangler også kompetanse på utvikling av elektronikk og software, fordi det ikke har vært et prioritert fokus eller fordi det er vanskelig å skaffe slik kompetanse. På toppen av det hele er det nå en sterk trend om å koble flere komponenter og systemer på nett, for å utnytte potensialet til effektivisering og bedre tjenester som ligger i Internet of Things (IoT). Det er også et økt fokus på miljøvern ved å minimere fysisk ressursbruk ved produksjon og drift.

 

Dersom man skal utvikle ny elektronikk og software fra grunnen av kan det være svært kostbart. Det finnes mange standardkomponenter å velge i, men hvis man utvikler en kundetilpasset industriell løsning med strenge krav til robusthet og sikkerhet, koster utviklingen likevel ofte flere millioner kroner.

 

Green Fox Electro hjelper bedrifter med utvikling av kundetilpassede industrielle løsninger med behov for robust og sikker elektronikk og software. Dette gjøres ved hjelp av vår fleksible og robuste modulbaserte plattform for å komme raskt i mål på en kostnadseffektiv måte. 

 

Våre industrialiserte standardkomponenter består av en robust kjerne som tilpasses med moduler for input fra sensorer, styring av utganger og forskjellige typer kommunikasjon med nettverk og andre eksterne enheter. Enhetene har også display og knapper for lokal betjening. Modulene er designet for bruk i svært krevende industrielle miljø, med fokus på effektiv utvikling, produksjon og drift for å spare ressursbruken

og miljøet. Systemet og utviklingsprosessen er utarbeidet for å kunne brukes i kritisk infrastruktur.

 

Mange kunder vil ha egne justerte versjoner og ønsker at Green Fox Electro tar hånd om hele utviklingsløpet, inklusive utvikling av tilpasset software. Andre kunder kan ha nytte av å bruke standardiserte komponenter og vårt software-rammeverk, og utvikle den tilpassede delen av softwaren selv. Uansett sparer kundene

både tid og ressurser sammenlignet med å utvikle noe fra grunnen av.

 

Et samarbeid med Green Fox Electro gir kunder tilgang til kompetanse og ferdig utviklede komponenter som setter dem i stand til å komme raskere i mål samtidig som løsningen blir robust, miljøvennlig og kostnadseffektiv.

Kontaktpersoner

Erling Aspen 

CEO 

 

 

Telefon : (+47) 913 29 145
E-mail:  erling.aspen@greenfox.no

Kommer fra en stilling som Supply Chain Director i Glen Dimplex Nordic AS på Stjørdal. Har utdanning innen økonomi/administrasjon og gjennomført siviløkonomistudie innen logistikk/innkjøp.

 

Har lang erfaring med innkjøp, logistikk, forhandlinger, leverandørutvikling (også internasjonalt) og avtaleinngåelser. Gjennom

sine tidligere stillinger har han også erfaring

med koordinering inn mot produksjon, økonomi

og salg/markedsføring. Aspen har også erfaringer

fra regnskapsbransjen og bygg-/anleggsbransjen.

Telefon : (+47) 918 60 718
E-mail:  roger.gullikstad@greenfox.no

Har gjennom 30 år etablert og bygd opp flere vellykkede teknologiselskaper. Høy kompetanse og lang erfaring innen realisering av produkter med lavt strømtrekk,

EMC-utfordringer og miniatyrisering.

COO / Hardware design

Roger Gullikstad

Roger Gullikstad

Telefon: (+47) 466 80 280

E-mail: terje.k.wahl@greenfox.no

Utdannet sivilingeniør i datateknikk. Har 18 års erfaring i roller som bl.a. prosjektleder, IT-arkitekt og systemutvikler. Har solid og bred erfaring innen mange teknologier, bl.a. erfaring med IT-sikkerhet som teknisk ansvarlig for utvikling og drift av nettbank hos Metatech AS. Har også flere års erfaring med utvikling av IoT og skyløsninger hos Glen Dimplex Nordic AS.

Terje Kalseth Wahl

CTO

Telefon: (+47) 482 44 893

E-mail: nina.holm@greenfox.no

​Utdannet som grafisk designer på Norges kreative fagskole. Etablerte Nina`s Ide i 2005 og er daglig leder i bedriften.

Nina Holm

Markedskommunikasjon og design