Nytt konsept for industrielle IoT måle- og styresystemer

GreenFox får raskt etablert din skyløsning, som løfter dine produkter til et
høyere 
og grønnere nivå!

Med våre standard og tilpassede moduler for I/O og kommunikasjon, så får man raskt et system som kommuniserer med egen skyløsning. GreenFox tar over der PLS-systemer kommer til kort, eller krever tilleggskomponenter.

Bærekraftig  -  Fleksibelt  -  Lavere kostnad  -  Integrert  -  Ferdig industrialisert