top of page

Høyere datasikkerhet med data diode

Vi har utviklet en helnorsk data diode-løsning som en modul i vårt styringssystem. Har du risikoutsatt utstyr som du bruker til overvåking eller styring, får du hundre prosent sikker kommunikasjon. Løsningen kan fint integreres med dine eksisterende systemer. Les mer på vår data diode-side.


Commentaires


bottom of page