Nytt konsept for industrielle IoT måle- og styresystemer

Standardisert skreddersøm

GreenFox er et modulbasert måle- og styringssystem som med stor fleksibilitet tilpasses ditt behov. Med vårt sett av ferdige moduler for I/O og kommunikasjon, så får man raskt et system med ønskelige sensorer osv. som kommuniserer med ønsket utstyr og egen skyløsning. 

Bærekraftig - Fleksibelt - Lavere kostnad - Integrert - Ferdig industrialisert

GreenFox system

Les mer:

 
Produkter

​Grunnenheter:

 • 8 modulers enhet - med og uten ekstra power unit

 • 4 modulers enhet - med og uten ekstra power unit

 • 2 modulers mini-enhet for batteridrift

 • GreenFox Nano kundespesifikk

GreenFox basisenhet:

 • Bestykkes med power-modul og I/O-moduler ut fra kundens behov

GreenFox power-modul:

 • Tilpasses kundens behov: Relèer, PWM-regulatorer, spennings-/strømregulatorer mm. for styring av ventiler, motorer osv.

GreenFox I/O-moduler:

GreenFox har et utvalg standard I/O-moduler man kanvelge fra, ut fra hva som er ønskede funksjoner.

 • Analoge og digitale porter

 • Eksempler på sensorer er; nivå, strøm- og spenning, trykk, temperatur, luftkvalitet, vibrasjoner, overflatemåling (rustdannelser), ultralyd-bilde, lyd osv.

Eksempler på GreenFox kommunikasjonsmoduler:

 • WiFi

 • Bluetooth

 • Mobilnett, med GPS-lokalisering

 • Radio (X-bee 868MHz)

 • Seriekommunikasjon (RS485/232, Canbus, Modbus, osv.)

 
Skyløsning
GreenFox dashbord:

Vi kan tilby egne sky-løsninger med kundetilpasset dashbord.

 • Dashbord settes opp etter ønske

 • Presenterer de valgte parametere

 • Automatisk varsling ved hendelser

 • Viser alle enhetene i liste

 • Velger en enheten for detaljer

 • Ser utviklingen over tid

 • Enkel tilpasning av tidslinjen

 • Geografisk lokasjon på kart

facebook knapp.jpg

Green Fox Electro AS       www.greenfox.no     mail@greenfox.no    Org.nr. 916914253